18.08.2022 Perşembe -
Üye Girişi
E-Posta
Şifre
ANKET
Sitemizden en çok hangisiyle ilgili bilgi almak istersiniz?
Hibe destekleri ve yatırım teşvikleri hakkında
Ürün ve sistem belgelendirme hakkında
Kişisel gelişim eğitimleri hakkında
Yasal izin ve ruhsatlara yönelik bilgiler hakkında
E-BÜLTEN
Ad / Soyad
E-Mail
Tag
Tag

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIM TEŞİVİĞİNDE 4.BÖLGE DESTEKLERİ

GES (Güneş enerjisi) ve RES (Rüzgar enerjisi) kurulumuna yönelik yapılacak yatırımlara istinaden düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili mevzuat güncellenmiştir ‼️

Bugüne kadar sadece KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti verilirken bundan böyle, GES ve HES yatırımları 4.bölge desteklerinden yararlandırılacaktır ‼️

 

Alacağımız Yatırım Teşvik Belgesi sayesinde, KDV ve Gümrük Vergisi muafiyetine ilave olarak;

 

✔️ Yatırım harcamasının % 30 u kadar, tahakkuk edecek kurumlar veya gelir vergisinden indirim hakkı ❗

✔️ İlave istihdam için 6 yıl boyunca SGK işveren hissesi desteği ❗

 

verilecektir. Sadece Yatırım Teşvik Belgesi temini ile sınırlı olmayan, uygulama ve vergi indirimi danışmanlığı hizmeti ile de değerli yatırımcılarımızın yanındayız ❗


Yenilenebilir enerji teşvik mevzuatı ile ilgili detaylı bilgi almak ve planladığınız yatırım kapsamında, hangi teşvik unsurlarından ve hangi oranlarda yararlanabileceğinizi öğrenmek için bizlere aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. 2002 yılından buyana faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren BAMER DANIŞMANLIK olarak sizlere en doğru bilgi ve yöntem ile destek olmak üzere hazırız.

 

Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında Hızlı Bilgi İçin ; 

0 232 363 83 85 - 0 533 660 70 43 - 0 533 660 70 40 - 0 532 569 03 23


YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI YENİLENDİ

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete'de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın;

 • Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinde,

 • Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinde,

 • Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinde,

 • Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesinde,

 • Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde,

 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde,

 • Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinde,

 • Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesinde,

 • Geçici 8, 9 ve 13 üncü maddelerinde,

 • Ek-1 sayılı ve “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler" tablosunda,

 • EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda,

 • EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda,

 • EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinde,

 • EK-6 sayılı ve “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosunda

değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca aynı Karara EK-7 sayılı ve “Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler” başlıklı tablo eklenmiştir.

1) “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” tablosunun değiştirilmesi

Bu Kararın 12 nci maddesi ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Karar’ın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, bölgelerinde değişiklik yapılan iller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

İller

Eski Bölge

Yeni Bölge

Tekirdağ

2

1

Adana

2

3

Balıkesir

3

2

Bilecik

3

2

Karabük

3

2

Manisa

3

2

Düzce

4

3

Kırıkkale

4

3

Kütahya

4

3

Rize

4

3

Aksaray

5

4

Adıyaman 

5

6

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Tablosu: 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elazığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

İsparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkâri

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

     

Şırnak

         

Van

         

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

Yürürlük: 1.1.2021

2) Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler

Bu Kararın 17 nci maddesi ile aynı Karara eklenen EK-7 tablosu ile alt bölge desteğinden yaralanabilecek ilçeler belirlenmiştir. Konuya ilişkin açıklamalara ise aynı Kararın 18 inci maddesine eklenen 5 inci fıkrada yer verilmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar....

 

Yeni yatırım teşvik mevzuatı ile ilgili detaylı bilgi almak ve planladığınız yatırım kapsamında, hangi teşvik unsurlarından ve hangi oranlarda yararlanabileceğinizi öğrenmek için bizlere aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. 2002 yılından buyana faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren BAMER DANIŞMANLIK olarak sizlere en doğru bilgi ve yöntem ile destek olmak üzere hazırız.

Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında Hızlı Bilgi İçin ; 

0 232 363 83 85 - 0 533 660 70 40 - 0 533 660 70 43 - 0 532 569 03 23


KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİ

Küresel ölçekli firmalar, maliyetlerini minimize etmek adına, üretim lokasyonlarına uygun olarak dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren tedarikçiler ile çalışmaktadır. Bu firmalar, tedarikçilerini seçerken mevcut veya kendi oluşturdukları kalite sistemlerine uygun şekilde üretim yaptıklarına emin olmak ister. Tüm dünyada geçerliliği olan kalite belgelerine ek olarak kendi denetim mekanizmalarını çalıştırarak firmaların altyapılarının ve çalışma şekillerinin uygunluğunu kontrol ederler. Ayrıca, herhangi bir ürün grubunda tedarikçi listesine alacakları firmaları, meşakkatli bir numune onay sürecine sokarlar.  Özellikle, küresel ölçekli otomotiv firmalarına tedarikçi olmak, diğer anlamda küresel tedarik zincirine katılmak, uzun uğraşlar ve altyapı harcamaları gerektirmektedir. Büyük ölçekli firmalar, bu tür faaliyetleri gerçekleştirebilecek altyapıya ve insan kaynağına sahiptirler. Buna karşın, KOBİ’lerin büyük çoğunluğunun bu tür istekleri tam olarak karşılayacak altyapısı ve mali yeterliliği bulunmamaktadır.

    Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü Turquality programı; işletmelerin global düzeyde marka bilinirliğini ve bununla beraber ihracat rakamlarını arttırmaları amacıyla verilen geniş kapsamlı bir destektir. Bu kapsamdan genel olarak son kullanıcıya hitap eden ürün imal eden firmalar faydalanmaktadır. Buna karşın, ara mamül imal eden firmaların ihracat faaliyetlerini destekleyebilecek bu kapsamda bir destek programı bulunmamaktaydı. 2016 yılında, Ticaret  Bakanlığı’nın “Pazara Giriş Belgeleri” destekleri altında “Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri” adında yeni bir program açılmıştır. Programın amacı; yurt içinde yerleşik firmaların, ciro ve marka bilinirliği yüksek, küresel ölçekteki firmaların (FORTUNE 500 deki firmalar) tedarikçi listelerine girebilmeleri adına ihtiyaç duydukları; seri üretime yönelik olmayan alet/teçhizat, yazılım, ofis/depo, eğitim/seyahat/danışmanlık, sertifikasyon çalışmalarını desteklemek olarak belirtilebilir.

 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Programı Kimler İçin?

      Öncelikli olarak, söz konusu desteğin genel bir altyapı iyileştirmesine yönelik değildir. Programdan faydalanmanın ön şartı; marka bilinirliği ve ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz yurt dışındaki firmalara ilk defa bir ürün grubu ihracatı gerçekleştirmek. Buna ek olarak, hali hazırda ihracat yapılan küresel ölçekli bir firmaya farklı bir ürün grubu tedarik etme potansiyeli olan firmalar da bu programa başvurabilir. Bu kapsamda, küresel ölçekli firmanın tedarikçi firma ile herhangi bir ürün grubunun numune süreçlerine başlamak üzere iletişime geçmiş olması gerekmektedir. Tedarikçi firma, küresel ölçekli firmaya, proje kapsamında belirtilen ürün ile ilgili fatura kesmemiş olmalıdır. Farklı ürün grubu ihraç edebilmek için başvuran firmaların ise, yeni ürün grubu ile ilgili fatura kesmediğini/satış gerçekleştirmediğini kanıtlaması gerekmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Kapsamında Destek Miktarı ve Desteklenecek Kalemler Nelerdir?

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında destek oranı %50 ve sağlanacak maksimum destek 1 Milyon USD olarak belirlenmiştir. Maksimum proje süresi ise 2 senedir.

Proje programı kapsamında desteklenecek giderler aşağıda listelenmiştir;

Alet/Teçhizat: Bu destek kalemi kapsamında seri imalata yönelik olmayan, numune hazırlama ve test süreçlerinde firmaların ihtiyaç duyduğu teçhizatlar ve test cihazları değerlendirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Yazılım: Küresel firma taleplerini karşılamak adına yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulacak yeni yazılım tedariği veya mevcut yazılımların güncellenmesi bu destek kapsamında gerçekleştirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri: Küresel firmanın taleplerini karşılayabilmek adına alınması planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile küresel firmaya yapılan ziyaretler desteklenmektedir. Küresel firma yetkililerinin tedarikçi firmaya yapacağı ziyaretler de bu kapsamda desteklenmektedir. Desteğin üst limiti 100.000 USD olarak belirlenmiştir.

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama: Tedarikçi firmaların, numune süreçlerinde ihtiyaç duydukları test/analiz ve ürün doğrulama faaliyetleri ile ürün veya sistem sertifikasyon süreçleri bu destek kapsamında değerlendirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Destek kalemlerinden anlaşılacağı üzere Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri, seri imalat süreçlerinin iyileştirilmesinden ziyade firmanın ürün geliştirme ve test altyapısının iyileştirilmesine yönelik destek vermektedir. Buna karşın; eğitim, danışmanlık, yazılım ve sertifikasyon desteklerinden faydalanılarak, firmanın diğer süreçlerinin iyileştirilmesi adına önemli bir desteğe erişilmesi mümkündür. Söz konusu iyileştirmenin, yeni küresel firmalar ile çalışma konusunda önemli katkı sağlayacağı da aşikardır.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri’nin Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Tekrar belirtmek gerekirse; programa başvurmak için ön şart küresel ölçekli firmalar ile hali hazırda çalışıyor olmak veya ilk teması başlatmak olarak belirtilebilir. Bu kapsamda, tedarikçisi olunacak firmanın küresel ölçekli olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak bakanlığın yayınladığı herhangi bir liste olmamakla beraber, öncelikli olarak firmaların güncel veya geçmiş Fortune 500 listelerinde olup olmadığı incelenebilir. Bu listede yer alan firmalara tedarikçi olunması gündemde ise başvuru ön şartı ile ilgili bir endişe taşınmaması gerekmektedir. Bu listede olmayan firmalar içinse global ölçekte marka bilinirliği ve ciro büyüklüğü dikkate alınmalıdır. B2C çalışmayan ama B2B olarak sektörün önde gelen firmalarının da bu kategoriye girebileceğini belirtmekte fayda var. Ön başvuru şartı olan uygun küresel ölçekli firma için bir ürün grubunda tedarikçi olma sürecine girilmesinin yanında aşağıdaki kriterler de söz konusu proje programından faydalanılması için değerlendirme kriterlerini oluşturmaktadır.

Bilgi Sistemleri Yönetimi: Firmanın, bilgi teknolojileri konusundaki altyapısı ve yetkinliği, kuruluş içi süreçlerin hangilerinin yazılım altyapıları ile takip edilip yürütüldüğüne dair değerlendirme yapılmaktadır. Mevcut yapı, proje konusuyla uyumlu olmak şartıyla proje kapsamında iyileştirilebilir.

Finansal Performans: Firmanın mali yapısının, proje giderlerinin kendine düşen payının sağlanması için yeterliliği ve firmanın diğer süreçlerini yönetecek mali güce sahip olup olmadığına dair değerlendirme yapılmaktadır.

Mevcut Üretim Yetkinliği ve Ürün Geliştirme Potansiyeli: Firmanın, küresel ölçekli firmanın üretim ihtiyaçlarını karşılama yetkinliği ile yeni ürün geliştirme kabiliyeti sorgulanmaktadır. Burada, üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik alet/teçhizatlar desteklenmemekle beraber numune hazırlama altyapısının geliştirilmesi için alet/teçhizat satın alımı proje kapsamında gerçekleştirilebilir.

Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları: Tedarikçi firmanın organizasyon yapısı, kurumsallaşma düzeyi ile operasyonları yürütecek olan insan kaynaklarının yetkinliği incelenmektedir. Bu kapsamda personel istihdamı desteklenmemekle beraber, bu konuların iyileştirilmesi için danışmanlık ve eğitim hizmetleri proje kapsamında desteklenmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri Proje Değerlendirme ve Yürütme Süreçleri Nasıldır?

Proje dosyası, uygulama esaslarına uygun şekilde hazırlandıktan sonra Ticaret Bakanlığı’na KEP yolu ile teslim edilir. Dosya ön inceleme sürecinden geçtikten sonra ihtiyaç duyulduğu noktada revizyon talep edilebilir. Revizyon talepleri iki ay içerisinde tamamlanarak dosya kuruma tekrar sunulmalıdır. Dosyanın sunumunu takiben, tedarikçi firmalar yerinde ziyaret edilerek proje ile ilgili değerlendirmeler yapılır. Üretim ve yönetim süreçlerinin ayrı lokasyonlarda olduğu durumlarda her iki tesis de ziyaret edilir. Ziyaretler sonrası hazırlanacak raporlar doğrultusunda komisyon toplanarak karar alınır. Projenin kabul edilmesi durumunda 6 aylık süreçlerde faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair inceleme yapılarak izleme süreçleri yürütülür.

 

17 yılı aşkın danışmanlık deneyimi ile BAMER uzmanları, program hakkındaki sorularınıza cevap vermek, yatırım projelerinizle ilgili sizlere destek olmak üzere hazırdır.

 

 

Bizlere 0 232 363 83 85 - 0 533 660 70 40 - 0 533 660 70 41 - 0 533 660 70 43 - 0 533 660 70 44 - 0 532 569 03 23 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.


TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

Endüstriyel araştırma - geliştirme ve yenilik çalışmalarını destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), işletmelerin bütçeleri içinde konumlamakta zorlandığı ar-ge ve yenilik harcamaları ile ilgili ciddi imkanlar sağlamaktadır. Sürekli gelişen ekonomi ve kendini sürekli yenileyen rekabet şartları, yenilikçi ürün ve uygulamaların hayata geçirilmesi için ciddi baskı ve fırsatlar yaratmaktadır. TÜBİTAK tarafından sağlanan mali destekler geri ödemesizdir. Endüstriyel uygulamalara yönelik destek programları hakkında özet bilgi aşağıdaki gibidir;


1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur.

Kimler Başvurabilir ;

Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Başvuru Tarihleri ;

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin (AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Destek Oranı ;

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

Desteklenen gider kalemleri;

a)Personel giderleri,

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.


1503 - PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası,ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir.

Destek Miktarı

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri nelerdir?

Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.


1505 - ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.

1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.

Azami destek süresi 24 aydır.

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar,  proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.

Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.

Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.

Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Kimler Başvurabilir

Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.


1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

Kimler Başvurabilir

Programa Uygulama Esasları' nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Destek oranı

Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

1507 Programı KOBİ'ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

 *Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde programdan destek alabilme hakkı tanındı,

Yeni yapılacak başvurularda, proje bütçesi üst sınırı 400.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarıldı,

1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.


1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir. Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Destek Oranı

Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır. Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.

Destek Kapsamı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

Destek Süresi  Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen gider kalemleri

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)


1515 - ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Başvurabilir

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme şartlarını sağlayan Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir. Programa başvuru için öncelikle aday kuruluşun niyet beyanında bulunması gerekir. Ulusal veya uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az  %1 son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda Aday kuruluş yurt dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki şartlar aranmaz.Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket kurmasına gerek olmadan başvuru yapabilir.

Başvuru Süresi

Sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Destek oranı

Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Desteklenen Gider Kalemleri

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur:

Personel giderleri Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının; en az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve, en az üçte birinin doktoralı olması gerekir. Destek kapsamına alınacak Türk ve Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri ve Proje Teşvik İkramiyesi personel giderleri kapsamında değerlendirilir.

Danışmanlık Giderleri

Genel Giderler

Başvuru Öncesi Destek

 

Hibe destek projelerinde 17 yıllık deneyime sahip BAMER uzmanları, konu ile ilgili sorularınıza cevap vermek üzere hazırdır. Projenizin TÜBİTAK destek programlarına uygun olup olmadığı hakkında ön bilgi, bize ulaşan bütün yatırımcılarla samimiyet çerçevesinde paylaşılmaktadır.

 

Bizlere 0 232 363 83 85 - 0 533 660 70 40 - 0 533 660 70 41 - 0 533 660 70 43 - 0 533 660 70 44 - 0 532 569 03 23 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.


KRONE, TEŞVİK DANIŞMANLIĞINDA BAMER DENEYİMİNE GÜVENİYOR

İzmir Tire OSB'de faaliyetlerini sürdüren Dünya'nın en büyük treyler (dorse) üreticilerinden olan KRONE, yatırım teşvik danışmanlığında BAMER'i seçti. Yapacakları yeni yatırımlarla ilgili teşvik başvuru süreçleri tamamlanan müşterimize, Ekonomi Bakanlığı'ndan temin edilen Yatırım Teşvik Belgesi teslim edildi. Doğrudan ve dolaylı bir çok teşvik unsurundan yararlanmalarını sağlayacak bu belgenin KRONE için hayırlı olmasını dileriz.

BAMER, yatırım teşvik danışmanlığında da güvenilir çözüm ortağınız. Teşvik uygulamaları hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Hızlı İletişim : 0 533 660 70 40 - 0 532 569 03 23


DOĞRU ADIMLAR ATARAK PROJENİZE HİBE DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ !

Etkin yatırım projeleri hazırlanırken çok yönlü projeksiyonlar yapılmalıdır. Projenin hazırlık ve uygulama aşamaları planlanırken, karlılık, verimlilik, başa baş noktası, yatırım geri dönüş süresi gibi birçok değer hesaplanmalı bu veriler ışığında projenin uygulanabilir olup olmadığına karar verilmelidir. AB adaylık sürecinde bulunan ülkemizde, yatırım projeleri başta olmak üzere bir çok konu üzerinde yapılması planlanan çalışmalara destek olmak üzere farklı fonlar tesis edilmiştir. Bu fonların ana amacı ülkemizde AB standartlarında tesis ve uygulamaların hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Başta tarıma dayalı sanayi olmak üzere, bir çok sektör, geliştirilen bölge planları kapsamında desteklenerek standartlarının iyileştirilmesi için odak noktasında tutulmaktadır. Ülkemizin sanayi gelişimine bakıldığında özellikle tarıma dayalı sanayide günümüzden 7-8 yıl öncesine kadar yatırımcılar, proje finansmanlarının tamamını özkaynaklarından karşılıyorlardı. Bu durum yatırım geri dönüş sürelerini uzatıyor ve işletme maliyeti olarak ayrılması gereken fonlar üzerinde baskı oluşturarak yatırım uygulanabilirliğini sınırlıyordu. İhtisas bankacılığının yaygınlaşması ile belirli sektörlere yönelik yatırım kolaylıkları sağlanmaya başladı. Fakat yatırım projeleri için esas devrim, geri ödemesiz hibe programlarının başlaması ile gerçekleşti.

Yatırım değeri üzerinden % 50 ile % 80 arasında değişen oranlarda sağlanan bu geri ödemesiz destekler, ülkemizde yatırımcıyı cesaretlendirerek önünü açan uygulamalar haline geldi. Burada yatırımcının dikkat etmesi gereken en önemli konu ise yatırım konularına uygun, efektif hibe desteğini tespit ederek, seçilen programa doğru şekilde başvuru yapabilmektir. 15 yıllık danışmanlık deneyimimiz ile bu noktada yaptığımız analizlerde aşağıda listelemeye çalıştığımız eksik, zayıf ve dikkat edilmesi çok önemli yönler tespit ettik;

1- Yatırımcılar, yatırım konuları ile ilgili en doğru destek kaynağını tespit etmekte zorlanmaktadırlar. Bu nedenle başvurular yanlış kurumlara yapılmaktadır.

2- Yatırım detaylarında desteğe tabi olan ve olmayan yatırım harcama kalemlerine dikkat edilmemekte ve destek alınamayacak kalemler nedeniyle proje başvuruları geri çevrilebilmektedir.

3- Yatırım konusu, hazırlanan proje dosyalarında gereğinden fazla teknik bir dille anlatılmakta ve destek kararını verecek yetkililer tarafından anlaşılamadığı için düşük puan alarak elenmesine neden olmaktadır.

4- Proje dosyası hazırlamak için istekli olan bazı danışmanlar, hibe desteği alma sürecini olduğundan kolay gösteren pazarlama argümanları kullanmakta ve sürecin gerçeklerine hakim olamayan yatırımcılar, uygulamada birçok zorluk yaşamaktadır.

5- Hibe desteği vermek için görevlendirilen kurumlar, kendilerini yeterince iyi tanıtamamakta ve bürokratik zorluk çıkar endişesiyle yatırımcılar temkinli yaklaşmaktadır.

6- Hazırlanan proje dosyalarında yapılan teknik hatalardan dolayı gerek uygulama verimliliği azalmakta, gerekse sağlanabilecek hibe desteği azalmakta veya tamamen ortadan kalkmaktadır.

Bu sorunları referans alarak iş modelini güncelleyen BAMER Danışmanlık, hibe projeleri hazırlama ve uygulama sürecinde güvenilir çözüm ortağınız olmak üzere hazırdır. 200.000.000 TL nin üzerinde onaylanmış hibe projesi bulunan BAMER iş modeli hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Projelerinizin hangi hibe veya kredi destek unsurlarına uygun olduğuna dair bilgi almak ve proje başvuru dosyalarınızı en doğru ve etkin şekilde hazırlatabilmek için bizlere 0 232 363 83 85 numaralı telefondan ulaşarak uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Hızlı bilgi için; 0 533 660 70 40 ve 0 533 660 70 44 numaralı telefonları da arayabilirsiniz.


Site İçi Arama
Haberler RSS
11.10.2021 - Kırsal Kalkınma Hibe Programı Destek Limitleri Güncellendi
24.08.2020 - COVID-19 İLE MÜCADELEDE BAMER SORUMLULUK ADIMLARI
08.02.2018 - REHA SÜT KKYDP Projesi Tamamlandı
13.06.2017 - IPARD 2.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
26.01.2017 - Cazibe Merkezleri Destekleri
16.01.2017 - ORA Lahmacun da BAMER dedi
22.06.2016 - Hüseyin Tuncer GÖREN Broiler Çiftliği Projemiz Tamamlandı
23.07.2014 - GEKA 2014 MDP Sonuçları
16.11.2013 - GEKA 2013 MDP SONUÇLARI AÇIKLANDI
21.11.2012 - Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Sosyal Altyapı Destekleri
03.07.2012 - TARIM (KKYDP) HİBELERİ 2012
25.06.2012 - YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
31.01.2012 - AYKUTSAN ISO 9001, 14001 VE 18001 BELGELERİ
04.11.2011 - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı
25.07.2011 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
20.06.2011 - BEBKA 2011 Hibe Destekleri
29.04.2011 - Marmara Kalkınma Ajansı binası açıldı
11.04.2011 - Ankara Kalkınma Ajansı yerel turizm için toplanıyor
22.03.2011 - Ankara Kalkınma Ajansı, "Odak Grup Toplantıları"nı Tamamladı
27.01.2011 - İSTKA Hibe Destekleri
08.10.2010 - Ipard - AYDIN programa dahil edildi
01.10.2010 - BATI KARADENİZ - BAKKA, "YATIRIM ÇAĞRISI" YAPACAK
25.09.2010 - KİLİS - ELBEYLİ'DE İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ÇALIŞTAYI
25.09.2010 - Keka'nın Kalkınma Kurulu Uşak'ta Toplandı
19.09.2010 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı
06.09.2010 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi
30.08.2010 - FIRAT Kalkınma Ajansı, proje teklif çağrısı hazırlıklarını tamamladı
26.08.2010 - MEVKA'da Müracaatlar 1 Eylül'de
09.08.2010 - DİCLE KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞLADI
Tag
  ROTORSAN LTD.ŞTİ....
  SİRMERSAN MERMER ...
  HATEL ELEKTRONİK
  ÖZPET AMBALAJ
  KAYMAZLAR MAKİNA
  TİRSAN A.Ş.
  SİMAY TRAFO
  JPS GÜVENLİK HİZM...
  SMART ELEKTROMEKA...
  ÜSTÜNER MÜHENDİSL...
  DOĞA MÜHENDİSLİK ...
  MUĞLA VETERİNER H...
  MODEKAP ORMAN ÜRÜ...
  ZENGİN SÜT ÜRÜNLE...
  UYGUN RAFİNE YAĞ...
Etkinlik Takvimi
Şu an sitede 2 kişi Online

Yeni Girne Caddesi No:34/1 Karşıyaka - İZMİR  |  Tel: +90 232 363 83 85  |  Faks: +90 232 363 83 87  |  e-mail : bamer@bamer.com.tr

Müşteri İlişkileri : 0 533 660 70 40

pitikare web design  Pitikare Web Tasarım 2010