18.08.2022 Perşembe -
Üye Girişi
E-Posta
Şifre
ANKET
Sitemizden en çok hangisiyle ilgili bilgi almak istersiniz?
Hibe destekleri ve yatırım teşvikleri hakkında
Ürün ve sistem belgelendirme hakkında
Kişisel gelişim eğitimleri hakkında
Yasal izin ve ruhsatlara yönelik bilgiler hakkında
E-BÜLTEN
Ad / Soyad
E-Mail
Tag
Tag
CE BELGESİ / ÜRÜNLERİN AB GÜVENLİK DİREKLİFLERİNE UYGUNLUĞU

AB Pazarı ve CE Etiketi ;

AB Pazarı,ürünlerin, şahısların, hizmetlerin ve paranın bu Pazar dahilinde hiç bir sınır olmaksızın serbest dolaşımının garanti altına alındığı Pazar olarak tanımlanabilir.

Bu fikri gerçekleştirebilmek için 1 Ocak 1993 te üye ülkeler arasındaki teknik sınırların da kaldırılması kararı alınmıştır. Bu teknik sınırlar her ülkenin yalnızca kendi ulusal standartlarına uygun ürünlerin sınırları dahilinde pazarlanmasına müsaade etmesinden ötürü ortaya çıkmıştır. Örneğin bir üretici aynı ürününü Almanya ve İngiltere ye satabilmek için hem Alman hem de İngiliz Standartlarına göre gereken kurumlarda testleri yaptırarak ayrı ayrı onay almak durumundaydı. Üreticileri zorlayan ve AB Pazarı içinde ürünlerin serbest dolaşımını sınırlayan bu teknik sınırların kaldırılması amacı ile;

1)Ulusal yasaların birbirine yakınlaştırılması maksadı ile,AB Komisyonu tarafından yayınlanan Teknik Uygunlaştırma Yönergelerinin üye ülkelerin  yasalarına empoze edilmesi,

 2)EN(European Norm) Standartları ile Ulusal Standartların uygunlaştırılması,

 3)Ürünler için farklı üye ülkelerde gerçekleştirilen testlerin karşılaştırılabilmesini sağlayarak test raporları ve test sertifikalarının karşılıklı tanınma prosedürünü tesis etmek amacıyla AB içinde akreditasyon, test ve sertifikasyon sistemi oluşturulması  kararları alınmıştır.

Bu kararlarla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan Teknik Yönergeler her ülkenin yasama organı tarafından yasa olarak kabul edilir.Ardından AB Komisyonunun görevlendirdiği Standardizasyon Kurumu(ki bunlar uzmanlık alanlarına bağlı olarak CEN,CENELEC veya ETSI olabilir) bu yönergeye ilişkin Standartları oluştururlar.Bu standart onaylanıp EN Standardı biçimini aldıktan sonra artık ilgili yönergenin EN Harmonize Standardı olarak tanımlanabilir. Üye ülkeler bu standardı resmen kabul edip resmi gazetelerinde ulusal standartları olarak ilan etmekle yükümlüdürler. Böylelikle üye ülkeler arasındaki standart farklılıkları ortadan kaldırılır.

CE etiketi urunun AB Pazarı içinde serbestçe dolaşımını sağlayan etiket olarak tanımlanabilir.

Üretici ürününe CE etiketini takabilmek için aşağıdaki adımları atmalıdır.

1)Ürününün hangi yönerge veya yönergeler kapsamına girdiğini tespit etmeli

2)Bu yönergenin şartlarına uygun tasarım yapmalı

3)Uygunluk Değerlendirme Prosedürü (Conformity Assessment Procedure) çerçevesinde ürününün gerekli teknik niteliklere haiz olduğunu belgelemeli

4)Uygunluk Bildirimi Belgesi (Decleration of Conformity) düzenlemelidir.

Yukarıdaki adımları attıktan sonra ürününe CE etiketini uygulayabilir.

Bu adımları biraz açmak gerekirse;

AB Komisyonunun yayınladığı birçok Teknik Yönerge mevcuttur.(EMC, Alçak Gerilim, Makine, Radyo ve Telekomünikasyon Cihazları, Oyuncak Yönergeleri gibi)

Üreticinin ilk yapması gereken ürününün bu yönergelerden hangisi veya hangilerinin kapsamına girdiğini tespit etmektir. Ardından varsa bu yönerge veya yönergelere ilişkin EN Harmonize Standartlarında belirtilen spesifikasyonlara uygun tasarım yaparak bu tasarımı akredite laboratuarlarda test ettirmelidir. Henüz bir standart oluşturulmamış ise yönergede belirtilen genel prensipler ve gereklilikler çerçevesinde tasarım yapılır. (Burada dikkat edilmesi gereken nokta test laboratuarının ilgili yönerge testlerini yapmak için akredite olup olmadığıdır). Akredite laboratuardan gelecek olumlu test raporunun ardından üretici artık Uygunluk Bildirimi Belgesini (Decleration of Conformity) düzenleyebilir ve CE etiketini ürününe uygulayabilir.

Bu belgede üretici, ürününün  hangi yönergelere uygun olduğunu  resmen bildirir.

Bir oyuncak üreticisini ele alalım;

Üretilen oyuncak  AB Komisyonunun yayınladığı Teknik Yönergelerden sadece Oyuncak Yönergesi kapsamına giriyorsa üreticinin, ürününün bu yönergenin şartlarına uygun üretildiğini beyan ettiği belgeyi düzenlemesi gerekli ve yeterlidir. (Doğal olarak, bu belgeyi düzenlemeden önce ürününü akredite bir laboratuarda test ettirmiş ve testin sonucunda olumlu rapor almış olmalıdır) Eğer oyuncak elektrikli/elektronik kısımlar da ihtiva ediyorsa bu durumda EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) , LV (Alçak Gerilim), R&TTE (Radyo ve Telekomünikasyon Cihazları) yönergelerinin bazılarının ya da hepsinin kapsamında olabilir ki bu durumda düzenlenecek belgede urunun oyuncak yönergesinin yanı sıra, kapsamına girdiği bu yönergelerin de şartlarına uygun olduğu beyan edilmelidir. 

Dolayısı ile ürünün hangi yönergelerin kapsamına girdiğinin doğru tespiti çok önemlidir.

Üretici ürünün  üretim süresi boyunca ilgili yönergelere uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.  AB Komisyonu’nun yayınladığı Teknik Yönergelere, www.europe.eu.int sitesinden erişebilirsiniz.

CE etiketi Avrupa Birliğine üye ülkeler dışındaki ülkelerde de kullanılabilir. Avrupa Birliği’ne üye olmadıkları halde Avrupa Ekonomik Sahası ülkelerinden Norveç  İzlanda ve Lihtenştayn da bu uygulamayı zorunlu hale getirmişlerdir.AB dışındaki diğer ülkeler de CE etiketi takılı ürünleri ülke pazarlarına kabul etmekte özgürdürler.

CE etiketi bir kalite onayı yada bir garanti etiketi değildir. Yalnızca ürünün kapsamına girdiği yönergelere uygunluğunu gösteren bir işarettir. Dolayısıyla CE etiketi taşıyan bir ürün alıcısına ürünün toplam kalitesini ya da vaktinden önce bozulan ürünün garantisini ifade etmez.

Pazarın Denetimi:

Pazar denetimi her ülkede bu iş için yetkili kılınmış ulusal kurumlar tarafından yapılır.

Bu kurum ürünün yönergelerle getirilen zorunluluklara aykırılığını tespit ettiğinde ürünün pazara sürülmesini engellemek ve pazardaki ürünlerin toplatılmasını sağlamak için gerekli adımları atmakla yükümlüdür. Bu işlemden ötürü oluşan her türlü maddi kayıp üretici tarafından karşılanır.

Bu tedbirlerin dışında ülkeden ülkeye farklılık gösteren para ve hapis cezaları söz konusudur.

Kasıt olsun yada olmasın;

 - Bir ürünü, kapsamına girdiği yönergelere uygunluk arz etmesine rağmen pazara süren

- CE etiketi takılması gerektiği halde, bu etiketi takmadan pazara süren

- Bir ürünü, EC Uygunluk Bildirimi Belgesi düzenlemeden pazara süren

- Ticaret fuarlarında yönergelere uygun üretilmemiş ürünleri, ürünün üzerine herhangi bir not düşmeden sergileyen

- CE etiketini yasal olmayan yollardan uygulayan kişi ve/veya kurumlara para ve hapis cezalarına çarptırabilir.

Türkiye ise AB teknik mevzuatına uyum sürecinde 4703 sayılı , Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve uygulanmasına dair kanunu 11.07.2001 tarihinde resmi gazetede yayınlamış ve 11.01.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe koymuştur. Bu kanun ilgili emniyet direktifleri (25 grup) kapsamına giren ürünlerin ilgili teknik mevzuatlara ve uyumlaştırılmış güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğinden bahsetmektedir ve daha da önemlisi bu şartın sadece Avrupa’ya yapılan ihracatlar için değil , iç pazara sunulacak ürünler için de geçerli olmasıdır. Uygun olmayan ürünlerle ilgili çok ağır idari para cezaları öngörülmektedir.

BAMER Teknik Koordinatörlüğü, Avrupa’nın en saygın notified body leri ile resmi iletişim bağları oluşturmuş ve her türlü ürünün uygunluk değerlendirmesi ve diğer işlemlerin takibi konusunda  eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Site İçi Arama
Haberler RSS
11.10.2021 - Kırsal Kalkınma Hibe Programı Destek Limitleri Güncellendi
24.08.2020 - COVID-19 İLE MÜCADELEDE BAMER SORUMLULUK ADIMLARI
08.02.2018 - REHA SÜT KKYDP Projesi Tamamlandı
13.06.2017 - IPARD 2.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
26.01.2017 - Cazibe Merkezleri Destekleri
16.01.2017 - ORA Lahmacun da BAMER dedi
22.06.2016 - Hüseyin Tuncer GÖREN Broiler Çiftliği Projemiz Tamamlandı
23.07.2014 - GEKA 2014 MDP Sonuçları
16.11.2013 - GEKA 2013 MDP SONUÇLARI AÇIKLANDI
21.11.2012 - Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Sosyal Altyapı Destekleri
03.07.2012 - TARIM (KKYDP) HİBELERİ 2012
25.06.2012 - YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
31.01.2012 - AYKUTSAN ISO 9001, 14001 VE 18001 BELGELERİ
04.11.2011 - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı
25.07.2011 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
20.06.2011 - BEBKA 2011 Hibe Destekleri
29.04.2011 - Marmara Kalkınma Ajansı binası açıldı
11.04.2011 - Ankara Kalkınma Ajansı yerel turizm için toplanıyor
22.03.2011 - Ankara Kalkınma Ajansı, "Odak Grup Toplantıları"nı Tamamladı
27.01.2011 - İSTKA Hibe Destekleri
08.10.2010 - Ipard - AYDIN programa dahil edildi
01.10.2010 - BATI KARADENİZ - BAKKA, "YATIRIM ÇAĞRISI" YAPACAK
25.09.2010 - KİLİS - ELBEYLİ'DE İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ÇALIŞTAYI
25.09.2010 - Keka'nın Kalkınma Kurulu Uşak'ta Toplandı
19.09.2010 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı
06.09.2010 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi
30.08.2010 - FIRAT Kalkınma Ajansı, proje teklif çağrısı hazırlıklarını tamamladı
26.08.2010 - MEVKA'da Müracaatlar 1 Eylül'de
09.08.2010 - DİCLE KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞLADI
Tag
  ALPİN YALITIM
  ELAR AYDINLATMA L...
  BALIKESİR ÜNİVERS...
  SETA TIBBİ CİHAZL...
  SİRMERSAN MERMER ...
  KARŞIYAKA ANAOKUL...
  KARAKOÇ GÜBRE VE ...
  IŞIK MADENCİLİK...
  EFEKÖY GIDA
  AVANTEKS
  MERSİN ÜNİVERSİTE...
  AKTAT LTD.
  COMMAT İLETİŞİM...
  AGROTAN TOHUMCULU...
  BMS ÇELİK HASIR A...
Etkinlik Takvimi
Şu an sitede 3 kişi Online

Yeni Girne Caddesi No:34/1 Karşıyaka - İZMİR  |  Tel: +90 232 363 83 85  |  Faks: +90 232 363 83 87  |  e-mail : bamer@bamer.com.tr

Müşteri İlişkileri : 0 533 660 70 40

pitikare web design  Pitikare Web Tasarım 2010